Cena za izdavanje vikendice je

23 EUR / dan

    * ovo je ukupna cena za izdavanje cele vikendice sa osiguranjem i boravisnom taksom
  ** maksimalan broj osoba je 5
*** minimalan broj dana je 3

Checkin je od 14 sati, a može i ranije ukoliko je vikendica prethodno bila prazna
Checkout je do 12 sati, uz mogućnost doplate od 10€ za late-checkout

 

Napomena: vikendica se izdaje od 1.maja do 15. septembra