Cena za izdavanje vikendice je

29 EUR / dan

    * ovo je ukupna cena za izdavanje cele vikendice sa boravišnom taksom
  ** maksimalan broj osoba je 5
*** minimalan broj dana je 4

Checkin je od 14 sati, a može i ranije ukoliko je vikendica prethodno bila prazna
Checkout je do 10 sati, uz mogućnost doplate od 10€ za late-checkout (ukoliko je slobodno)

 

Napomena: vikendica se izdaje od 1.maja do 15. septembra